Tên lửa Việt Nam dự kiến trang bị “chẻ đôi” tàu địch chỉ với một phát bắn

Tên lửa Việt Nam dự kiến trang bị “chẻ đôi” tàu địch chỉ với một phát bắn

Tên lửa BrahMos Việt Nam dự kiến trang bị có tầm bắn khoảng 400 km, quỹ đạo bay khó đoán và tốc độ cao siêu thanh, vận hành dễ dàng, hiệu quả vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa, khả năng sát thương cao do động năng lớn. Việc phóng hàng loạt sẽ hủy diệt một nhóm mục tiêu. Chỉ với một tên lửa, tàu mục tiêu đã bị chẻ làm đôi.