Mốc mới trong lộ trình tái cơ cấu ngân hàng

Mốc mới trong lộ trình tái cơ cấu ngân hàng

Nếu bán thành công OceanBank cho ngân hàng nước ngoài, sự kiện này sẽ đánh dấu mốc mới trong lộ trình tái cơ cấu ngân hàng và mở đường cho việc mời chào thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác tham gia vào công cuộc tái cơ cấu ngân hàng.
NHNN nhận diện 5 TCTD yếu kém

NHNN nhận diện 5 TCTD yếu kém

VietTimes -- Có lẽ đây là lần đầu tiên, NHNN chia sẻ một cách cụ thể đến vậy về các kết quả xử lý nợ xấu và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Năm ngân hàng yếu kém đã được đại diện NHNN chỉ đích danh, bao gồm 3 ngân hàng đã bị mua lại 0 đồng trước đó (GPBank, OceanBank, VNCB) và 2 tổ chức tín dụng khác.