Cách tùy biến thanh Taskbar trong Windows 10

Cách tùy biến thanh Taskbar trong Windows 10

Taskbar trên Windows 10 hoạt động giống như trên các phiên bản Windows trước đây. Nó cũng cung cấp các shortcut và các biểu tượng cho bạn chạy hầu hết các ứng dụng. Tuy nhiên, trên Windows 10 bạn có thể tùy chỉnh được nhiều hơn.