Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng tuổi lao động nhưng không được hạn chế chỗ làm việc của giới trẻ

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng tuổi lao động nhưng không được hạn chế chỗ làm việc của giới trẻ

VietTmes – Thảo luận về Bộ Luật lao động (sửa đổi), đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng cho rằng nên cân nhắc nhu cầu việc làm cho giới trẻ và một bộ phận người lao động lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc khi đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không có chuyện tranh chức, giữ ghế!
Về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu:

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Không có chuyện tranh chức, giữ ghế!

VietTimes – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Không có chuyện tăng tuổi nghỉ hưu là người già tranh chấp chỗ của người trẻ, quan chức giữ ghế để làm việc. Đây là chúng ta tính cho tương lai, cho thế hệ sau. Nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu có nghĩa là chúng ta đang chuyển gánh nặng cho thế hệ sau.