Nga mạnh lên như thời Chiến tranh lạnh, Mỹ phải chờn

Nga mạnh lên như thời Chiến tranh lạnh, Mỹ phải chờn

VietTimes -- Trong khi Liên Xô từ bỏ việc sử dụng vũ khí hạt nhân trước, nước Nga mới lại phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân để bù đắp cho sự yếu kém về vũ khí thông thường của quân đội nước này. Tuy nhiên, Nga đang giảm sự phụ thuộc vào hạt nhân khi tái xây dựng lực lượng quy ước và tích lũy thêm nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác hiện đại.