Sắp có thêm 150 triệu cổ phiếu HSG được "ra đời"

Sắp có thêm 150 triệu cổ phiếu HSG được "ra đời"

VietTimes -- CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSX: HSG) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) công bố thông tin về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ tài chính 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đế tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.