Miễn phí qua trạm BOT Đại Yên sau khi dân phản ứng

Miễn phí qua trạm BOT Đại Yên sau khi dân phản ứng

VietTimes -- Cuộc họp giữa Tổng cục đường bộ Việt Nam với UBND tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần BOT Đại Dương ngày 25/9 đã thống nhất miễn phí qua trạm BOT Đại Yên cho ô tô dưới 12 chỗ ngồi của người dân có hộ khẩu thường trú tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long và Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Bị dừng thu phí nếu để hơn 100 xe xếp hàng

Bị dừng thu phí nếu để hơn 100 xe xếp hàng

VietTimes -- Theo dự thảo thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí, nếu doanh nghiệp để hơn 100 ô tô xếp hàng trên một làn chờ trước trạm thu phí hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ từ 750 m trở lên sẽ bị buộc dừng thu phí trong thời gian 3 giờ.