Bài 2: Thủ đoạn duy nhất của Khmer Đỏ là mệnh lệnh của “Angkar” và súng AK-47
“Nhân danh cách mạng - nghiên cứu về cuộc đại tàn sát của Khmer Đỏ”:

Bài 2: Thủ đoạn duy nhất của Khmer Đỏ là mệnh lệnh của “Angkar” và súng AK-47

VietTimes -- Tại nước Campuchia thời Khme Đỏ, cơ bản không thấy các chính sách đặc trưng của “thời kỳ quá độ”, như thuyết phục, giáo dục, hạn chế, lợi dụng, cải tạo, lấy lại… Thủ đoạn duy nhất của Khmer Đỏ là mệnh lệnh của “Angkar” và súng AK-47...