Tìm hiểu súng phóng lựu nhiệt áp quân đội Nga (P1)

Tìm hiểu súng phóng lựu nhiệt áp quân đội Nga (P1)

Súng phóng lựu nhiệt áp là hỏa khí đi cùng uy lực mạnh của bộ binh, được sử dụng thử nghiệm ở chiến trường Apganistan và chiến trường Chesnia và đạt hiệu quả rất cao khi tấn công các mục tiêu kiên cố, công trình xây dựng và phương tiện chiến tranh.