Top 10 sự kiện thay đổi diện mạo thế giới năm 2019

Top 10 sự kiện thay đổi diện mạo thế giới năm 2019

VietTimes -- 2019 có thể nói là một năm đầy biến động với những sự kiện đủ để làm thay đổi diện mạo của thế giới. Đây là năm xuất hiện nhiều hội nghị thượng đỉnh quan trọng, nhiều cuộc khủng hoảng và các cuộc biểu tình chấn động thống trị trang bìa nhiều hãng tin quốc tế. Tầm ảnh hưởng của nhiều sự kiện chắc chắn còn tiếp diễn trong năm 2020.