Điều gì làm nên sự khác biệt giữa 4G và 5G?
5G có thực sự là kẻ thay đổi cuộc chơi?

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa 4G và 5G?

VietTimes – 5G dường như đã sẵn sàng để lấp đầy những khoảng trống trong thị trường mà 4G không thể thực hiện được. Vậy đâu là những khác biệt quan trọng nhất giữa 5G và 4G?