Thủ tướng yêu cầu công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên các cổng thông tin điện tử

Thủ tướng yêu cầu công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên các cổng thông tin điện tử

VietTimes – Thủ tướng yêu cầu hàng tháng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng bộ, từng cơ quan Trung ương và địa phương trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.