Tương lai, Su-35 sẽ dẫn đầu trên thị trường xuất khẩu

Tương lai, Su-35 sẽ dẫn đầu trên thị trường xuất khẩu Analysis

Xuất khẩu Su-27 và Su – 30 đã có những hợp đồng lớn. Công nghiệp quốc phòng Nga lắng xuống vài năm trở lại đây. Sự xuất hiện tiêm kích mới Su-35 làm nổi sóng xuất khẩu mới. Những thương thảo hợp đồng cung cấp dòng tiêm kích 4++ kéo dài nhiều năm với số lượng không nhỏ.