Hai máy bay Su 22 rơi do va chạm

Hai máy bay Su 22 rơi do va chạm

Đây là khẳng định của trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN với PV, sau khi đã vớt được hộp đen của hai máy bay SU 22 máy bay, kết thúc quá trình tìm kiếm.