Sony có thể dừng sản xuất smartphone!

Sony có thể dừng sản xuất smartphone!

VietTimes – Sony vừa có một Giám đốc điều hành mới thay thế cho CEO Kaz Hirai tại vị đã khá lâu. Giám đốc điều hành mới đồng nghĩa với một kế hoạch mới cho tương lai của công ty, trong đó có việc ngừng sản xuất một số thiết bị điện tử tiêu dùng.