Ai chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng dịch vụ?

Ai chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong các ứng dụng dịch vụ?

VietTimes -- Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo mật dữ liệu là thách thức hàng đầu mà công ty cần phải giải quyết. Tuy nhiên, dữ liệu giá trị của khách hàng lại được lưu trữ đồng thời trong điện thoại của nhân viên. Do đó, hiện hữu nguy cơ rò rỉ thông tin có khả năng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty, cũng như tổn thất tài chính từ các tranh chấp.