Thủ tướng đề nghị Facebook có trách nhiệm đối với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam

Thủ tướng đề nghị Facebook có trách nhiệm đối với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam

VietTimes -- Đề nghị Facebook cần có trách nhiệm đối với hơn 60 triệu tài khoản tại Việt Nam trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Facebook hoạt động và kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam.