5 sàn thương mại điện tử Việt thuộc Top 10 ASEAN đã “chuyển mình” thế nào năm 2018?

5 sàn thương mại điện tử Việt thuộc Top 10 ASEAN đã “chuyển mình” thế nào năm 2018?

VietTimes -- Được đầu tư, ngành thương mại điện tử Việt Nam đã có thay đổi về quy mô khi đặt lên bàn cân so sánh với các nước trong khu vực. Trong 10 trang thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất khu vực Đông Nam Á năm 2018, có đến 5 đơn vị là các công ty hiện đang có mặt tại Việt Nam, theo đánh giá của iPrice.