Sensory AI có thể nhận biết âm thanh trong nhà bạn

Sensory AI có thể nhận biết âm thanh trong nhà bạn

Sẽ thật tuyệt nếu các thiết bị gia đình thông minh có thể thông báo cho bạn nếu chúng nghe thấy bất cứ điều gì bất thường, chẳng hạn như tiếng kính vỡ hay tiếng động lạ trong nhà bạn. Điều đó đã được công ty có tên Sonsory thực hiện. Công ty này đã phát triển một AI có thể xác định âm thanh mà nó nghe được và có những hành động cụ thể nếu cần.