Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, an ninh sẽ không giống ở Trung Đông hay quốc gia nào khác

Tổng thống Mỹ đến Việt Nam, an ninh sẽ không giống ở Trung Đông hay quốc gia nào khác

VietTimes -- Không phải chuyến công du nào của Tổng thống Mỹ (hiện nay là ông Barack Obama) cũng dập khuôn một mô hình. Điều này được thể hiện rõ trong chuyến thăm của cựu Tổng thống Bill Clinton đến Hà Nội. Việt Nam là đất nước nổi tiếng về ổn định chính trị và an ninh, trật tự xã hội rất tốt...