Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng

Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng

VietTimes -- Sau khi VietTimes đăng tải bài viết Về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà, trong đó phản ánh nội dung thông tin chưa đồng nhất về việc Tổng công ty Sông Đà (Sông Đà) từng phát hành lô trái phiếu có mệnh giá 1.250 tỷ đồng cho Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC), ngày 29/11/2017, Sông Đà đã có công văn số 1861/TCT-TCKT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đính chính thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.