Cổ phiếu Sông Đà: “thời oanh liệt nay còn đâu?”

Cổ phiếu Sông Đà: “thời oanh liệt nay còn đâu?”

Với khoảng 25 công ty niêm yết trên sàn Hà Nội, một số trên sàn UpCom và 2 đơn vị trên Hose, các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty Sông Đà đã từng có nhiều thời điểm gây nên những con sóng lớn trên thị trường. Trong quá khứ dòng tiền cả tổ chức lẫn cá nhân đã từng ồ ạt đổ vào cổ phiếu Sông Đà. Nhưng nay cổ phiếu Sông Đà gần như “chìm nghỉm”, “lang thang” ở vùng đáy rộng dài bất chấp một số công ty vẫn làm ăn tốt và chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông ở mức cao gấp đôi lãi suất tiết kiệm ngân hàng.