Ông Lý Vinh Quang từ nhiệm ở HDBank để “biệt phái” sang PG Bank

Ông Lý Vinh Quang từ nhiệm ở HDBank để “biệt phái” sang PG Bank

VietTimes – “Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nguyên tắc sáp nhập PG Bank vào HDBank, Hội đồng quản trị HDBank cử ông Lý Vinh Quang – Thành viên HĐQT độc lập của HDBank ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank)” – tờ trình số 23/2019/TT-HĐQT ngày 22/4/2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) HDBank (HoSE: HDB) viết.