Sàn giao dịch công nghệ và bài toán thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Sàn giao dịch công nghệ và bài toán thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

VietTimes -- Nhiều sáng chế, giải pháp công nghệ mới đã ra đời, nhưng việc thương mại hóa lại không hề đơn giản, đặc biệt đối với các nhà sáng chế không chuyên. Và sàn giao dịch công nghệ chính là cầu nối giữa tác giả sáng chế và các nhà đầu tư để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học đó.