Không sợ lạc lối tại sân bay vì đã có hệ thống Starbeacon

Không sợ lạc lối tại sân bay vì đã có hệ thống Starbeacon

Viettimes -- Hành khách đi máy bay, nhất là trên các đường bay quốc tế, thường rất khó khăn khi di chuyển để tìm đúng các cửa để làm thủ tục hoặc các khu vực dịch vụ tại sân bay. Điều này sẽ không còn là nỗi lo khi một starup bắt đầu cung cấp dịch vụ dẫn lối, dịch các thông báo trên màn hình trong sân bay.