Trái phiếu doanh nghiệp: Đã đến lúc bắt buộc xếp hạng tín nhiệm

Trái phiếu doanh nghiệp: Đã đến lúc bắt buộc xếp hạng tín nhiệm

Quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) áp dụng hồi đầu tháng 2-2019 với nhiều điều kiện mở đã khiến các doanh nghiệp tìm đến như một “cứu cánh” khi gọi vốn. Tuy nhiên, độ mở quá rộng của điều kiện phát hành đã khiến thị trường TPDN diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và đến lúc cần siết chặt lại.