Những điều bí mật chỉ 2 người trên thế giới được biết

Những điều bí mật chỉ 2 người trên thế giới được biết

VietTimes -- Bí mật càng ít người biết lại càng hấp dẫn. Một số bí mật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, một số từ thầy sang trò. Người ta nói rằng nếu có một điều phải được giữ bí mật mãi mãi, chỉ có 2 người nên biết về nó. Vậy ai nên nắm giữ bí mật này?