Súng phóng lựu Nga chọc thủng bất cứ thiết giáp nào

Súng phóng lựu Nga chọc thủng bất cứ thiết giáp nào

Cuộc chiến tranh Việt Nam đã khiến súng chống tăng RPG - 7 (B41 theo cách gọi Việt Nam) trở thành nổi tiếng, từ đó súng chống tăng RPG đã phát huy mạnh mẽ uy lực của mình và trở thành loại vũ khí không thể thay thế trên chiến trường. Súng chống tăng RPG-7 (B-41) có uy lực mạnh trên chiến trường.