Những phát minh đáng lẽ có thể làm đảo lộn thế giới nhưng lại “lặn mất tăm”

Những phát minh đáng lẽ có thể làm đảo lộn thế giới nhưng lại “lặn mất tăm”

VietTimes -- Có một danh sách vô tận các phát minh về cơ bản đã thay đổi cuộc sống của chúng ta. Lấy điện thoại thông minh và internet làm ví dụ, bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của bạn mà không có chúng sẽ thế nào không? Chúng ta sẽ sống như thế nào nếu những thứ này không bao giờ được phát minh? Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó phá hủy những phát minh hữu ích này? Thực tế là đã có nhiều phát minh rực rỡ mà vì một lý do nào đó hay lý do khác, không bao giờ đưa ra công chúng.