Hezbollah bắn hạ ba tay súng cực đoan

Hezbollah bắn hạ ba tay súng cực đoan

Sáng ngày 26.03.2016, 3 chiến binh nổi dậy đã bị bắn hạ bởi một xạ thủ bắn tỉa Hezbollah tại Zabadani thuộc tỉnh Rif Dimashq sau khi các tay súng này tấn công một trạm kiểm soát của chính phủ trong thị trấn.