Sáu quốc gia thành viên bị Liên Hợp Quốc tước quyền bỏ phiếu vì...không đóng hội phí

Sáu quốc gia thành viên bị Liên Hợp Quốc tước quyền bỏ phiếu vì...không đóng hội phí

VietTimes -- Cuối năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã gặp phải cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong 10 năm gần đây và bây giờ đã đến lúc Liên Hợp Quốc yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp hội phí hàng năm còn thiếu, nếu không sẽ bị tước quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng tổ chức quốc tế quan trọng này.