Năm 2018 phải có đường bay thẳng Việt Nam - Hoa Kỳ

Năm 2018 phải có đường bay thẳng Việt Nam - Hoa Kỳ

VietTimes – Mục tiêu này được ghi nhận tại Đề án định hướng phát triển đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và các quốc gia, địa bàn trọng điểm nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.