Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ quảng cáo di động thế giới?

Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ quảng cáo di động thế giới?

VietTimes -- Đến hết năm 2017, smartphone đã tiếp cận được với 42% dân số Việt Nam. Tỷ lệ sử dụng smartphone tại các thành phố trọng điểm chiếm 84%, 71% tại các thành phố nhỏ và vừa, ngay cả vùng nông thôn, tỉ lệ này cũng lên tới gần 70%. Đây là những con số biết nói về sức hút của nền tảng di động trong bức tranh toàn cảnh của nền công nghiệp quảng cáo trực tuyến Việt Nam.