Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật một tổ chức đảng và 46 đảng viên

Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật một tổ chức đảng và 46 đảng viên

VietTimes -- Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên (khiển trách 37 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp và khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp).