Chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Chế độ hưu trí đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

VietTimes -- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân vừa được Chính phủ ban hành.