Bộ Công an nói gì về ý kiến Luật an ninh mạng kiểm soát thông tin cá nhân?

Bộ Công an nói gì về ý kiến Luật an ninh mạng kiểm soát thông tin cá nhân?

VietTimes -- Bác bỏ việc Luật An ninh mạng yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp toàn bộ thông tin người dùng như thông tin cá nhân, thông tin riêng tư cho cơ quan chức năng, Bộ Công an khẳng định, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chỉ được phép tiếp cận thông tin cá nhân của người sử dụng có hoạt động vi phạm pháp luật, với trình tự, thủ tục nghiêm ngặt (bằng văn bản), được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.