Chống địch đổ bộ bờ biển, chiếm đảo thế nào?

Chống địch đổ bộ bờ biển, chiếm đảo thế nào? Analysis

VietTimes -- Trong giai đoạn hiện nay, khả năng xảy ra xung đột, chiến tranh có giới hạn nhằm thôn tính chiếm đoạt một số các khu vực bờ biển - hải đảo có tiềm năng kinh tế,ảnh hưởng chính trị rất lớn. An ninh biển đảo quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng phòng thủ bờ biển - hải đảo.