Pháo đài Brest

Pháo đài Brest

Khi phát xít Đức tấn công Liên Xô sáng sớm ngày 22/6/1941, tại pháo đài Brest ở biên giới phía tây có khoảng 8 ngàn chiến sĩ Hồng quân. Họ phải đối đầu với 17 nghìn quân Đức cùng xe tăng, pháo binh và không quân tiến vào biên giới Liên Xô.