Quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân chưa bao giờ lớn đến thế!

Quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân chưa bao giờ lớn đến thế!

VietTimes – Dự phiên đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” chiều 17/1, Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò và đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông, chưa có thời điểm nào trước đây, Việt Nam được chứng kiến sự lớn mạnh cùng với quyết tâm "vươn ra biển lớn" của khu vực kinh tế tư nhân như hai năm vừa qua.