Chính phủ ra nhiều chính sách thúc đẩy phát triển thủy sản

Chính phủ ra nhiều chính sách thúc đẩy phát triển thủy sản

VietTimes -- Ngân sách trung ương đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục thiết yếu của cảng cá loại I, khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; đầu tư 100% kinh phí xây dựng các hạng mục hạ tầng đầu mối vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên;…