Còn nhiều bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về truyền hình và dịch vụ nội dung số tại Việt Nam

Còn nhiều bất cập trong quy định pháp luật hiện hành về truyền hình và dịch vụ nội dung số tại Việt Nam

VietTimes – Hội Truyền thông số Việt Nam VDCA vừa phối hợp với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung số - Kinh nghiệm quốc tế và góp ý cho xây dựng pháp luật đối với Việt Nam” tại Hà Nội sáng ngày 14/5.