Việt Nam 'lên đời' pháo binh thời chiến tranh công nghệ cao

Việt Nam 'lên đời' pháo binh thời chiến tranh công nghệ cao

VietTimes -- Theo tin từ báo nước ngoài, Công ty Quốc phòng Pháp Nexter đã thành công khi chào hàng hệ thống pháo tự hành CAESAR tại Việt Nam. Tháng 3/2015, Việt Nam đã đặt lô đặt hàng đầu tiên, gồm 18 hệ thống CAESAR và trong thời gian tới sẽ nâng lên tổng số tất cả 108 hệ thống.