Giáo dục Đại học ở Việt Nam cần bổ sung những môn học gì vào chương trình?

Giáo dục Đại học ở Việt Nam cần bổ sung những môn học gì vào chương trình?

VietTimes -- Một trong những vấn đề đã và đang đặt ra cho công cuộc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam là “biến quá trình đào tạo trở thành tự đào tạo”. Theo đó, thay vì phải học quá nhiều trên giảng đường, các sinh viên sẽ tự học hỏi để có những những kết quả, năng lực thích ứng với nhu cầu của xã hội.