Putin phá nát giấc mộng Syria của Obama

Putin phá nát giấc mộng Syria của Obama Analysis

Nga lúc này can thiệp Syria sẽ phá vỡ hiện trạng Mỹ độc lập kiểm soát tình hình khu vực này, đồng thời có thể ép chính quyền Obama Mỹ tiến hành điều chỉnh, từ đó thúc đẩy sự thay đổi của tình hình khu vực và làm dịu căn bản cuộc khủng hoảng làn sóng người tị nạn ở châu Âu.