Bạn có muốn thử sức với 10 câu hỏi do chính phủ Mỹ đặt ra hàng năm để kiểm tra trình độ khoa học của người dân?

Bạn có muốn thử sức với 10 câu hỏi do chính phủ Mỹ đặt ra hàng năm để kiểm tra trình độ khoa học của người dân?

VietTimes -- Cứ hai năm một lần, Quỹ khoa học Quốc gia Mỹ (National Science Foundation – NSF) đều được giao nhiệm vụ báo cáo cho tổng thống biết mức độ hiểu biết về khoa học và kỹ thuật của công dân Mỹ. Những báo cáo của họ dựa một phần lớn vào kết quả của cuộc kiểm tra trình độ khoa học hàng năm bằng 10 câu hỏi thông thường do họ đặt ra với công dân nước mình.