5G rất khác biệt so với thế hệ các “G” trước!

5G rất khác biệt so với thế hệ các “G” trước!

VietTimes -- Theo bà Nguyễn Kim Dung – Tổng Giám đốc Nokia Việt Nam, khi nói về 5G, người dùng nên thoát ra khỏi suy nghĩ thông thường về việc “đã có 2G, thì sẽ đến 3G, 4G, và tất nhiên sẽ đến 5G, thậm chí 6G”. 5G rất khác biệt so với thế hệ các “G” trước!