Vay gần 10 tỷ USD, EVN thành “quán quân” nợ

Vay gần 10 tỷ USD, EVN thành “quán quân” nợ

VietTimes -- "Cuối 2015, nợ vay được Chính phủ bảo lãnh khoảng 26 tỷ USD, thì nợ của EVN khoảng 9,7 tỷ USD, chiếm 37%”, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục cho biết, EVN hiện là "quán quân" trong vay nợ Chính phủ bảo lãnh.