Chỉ có 203.000 người tự nguyện tham gia BHXH

Chỉ có 203.000 người tự nguyện tham gia BHXH

VietTimes -- Tính đến hết ngày 31/12/2016, cả nước có hơn 13 triệu người lao động tham gia BHXH, chiếm khoảng 24,1% lực lượng lao động. Nhưng tham gia BHXH tự nguyện chỉ có 203 nghìn người, còn 12,9 triệu người là tham gia BHXH bắt buộc