Cục ATTP bác chuyện “cân bằng lợi ích” của Minh Chay và sức khỏe người dân

Cục ATTP bác chuyện “cân bằng lợi ích” của Minh Chay và sức khỏe người dân

VietTimes – Trước thông tin phát tán gần đây cho rằng "Cục An toàn thực phẩm (ATTP) cảnh báo thu hồi sản phẩm Minh Chay quá chậm trễ là do cần cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và sức khỏe người dân”, Cục ATTP chính thức bác bỏ thông tin này và khẳng định: "Sức khỏe người tiêu dùng là tối thượng".