Ai nên chịu trách nhiệm cho những vụ tấn công mạng?

Ai nên chịu trách nhiệm cho những vụ tấn công mạng?

VietTimes – Quá trình phát triển của công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhu cầu thiết yếu phải bảo vệ dữ liệu. Những cuộc tấn công mạng gây thiệt hại cho các cá nhân và tổ chức xảy ra ngày một nhiều, gây thiệt hại nặng nề. Vậy trách nhiệm bảo vệ an ninh mạng thuộc về ai: chính phủ, tổ chức, hay cá nhân?